R e g u l a m i n

XXXVII  BIEG CHOMICZÓWKI   i   XV BIEG O PUCHAR BIELAN

 

Celem zawodów jest: 
– Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
– Promowanie zdrowego stylu życia

 Organizator:

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

 Współorganizatorzy:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  „Chomiczówka”
Partnerzy

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa  „Chomiczówka”
Szkoła Podstawowa Nr 352 ul. Conrada 6.


 XV BIEG O PUCHAR BIELAN

Termin: 19 stycznia 2020  r. (niedziela) godz. 10.00

Miejsce: Warszawa Dzielnica Bielany, osiedle Chomiczówka.
Start: ul. Conrada
Meta: ul. Pabla Nerudy 1
Dystans: 5 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa).
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, straży miejskiej i policji.

Trasa posiada atest PZLA.
Limit czasu:

Limit czasu dla uczestników XV Biegu o Puchar Bielan wynosi 50 minut.

Po upływie 50 minut zawodnik jest zobowiązany do opuszczenia trasy. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Klasyfikacja:
Wszystkie klasyfikacje zawodników będą prowadzone na podstawie indywidualnych czasów netto, liczonych od przekroczenia startu do przekroczenia mety, za wyjątkiem 50-ciu pierwszych osób przekraczających linię mety, dla których będzie liczony czas brutto – wyznaczony od momentu strzału startera.

 1. Generalna kobiet i mężczyzn (OPEN).
 2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 

KATEGORIE WIEK W LATACH ROK URODZENIA
K, M-12 12-15 2008-2005
K, M-16 16-19 2004-2001
K, M-20 20 -29 2000 – 1991
K M – 30 30 – 39 1990 – 1981
K M – 40 40 – 49 1980- 1971
K M – 50 50  i więcej 1970  i starsi

 

 Nagrody: 
1. Pierwszych 1000 osób, które ukończy bieg  otrzyma pamiątkowe medale.
2. Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
3. Za  zajęcie od I do III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet – statuetki sportowe.

 

XXXVII  BIEG CHOMICZÓWKI

Termin: 19 stycznia 2020 r. (niedziela) godz. 11.00

Miejsce: Warszawa Dzielnica Bielany, osiedle Chomiczówka.
Start: ul. Conrada
Meta: ul. Pabla Nerudy 1

Trasa posiada atest PZLA.
Dystans: 15 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa).
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym. Należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Miejskiej i Policji.
Limit czasu: Limit czasu dla uczestników XXXVII Biegu Chomiczówki wynosi 2 godz. 30 min. Po upływie 2 godz. 30 min.  zawodnik jest zobowiązany do opuszczenia trasy. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani, zobowiązani są opuścić trasę.  Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Klasyfikacja:
Wszystkie klasyfikacje zawodników będą prowadzone na podstawie indywidualnych czasów netto, liczonych od przekroczenia startu do przekroczenia mety za wyjątkiem 50-ciu pierwszych osób przekraczających linię mety, dla których będzie liczony czas brutto – wyznaczony od momentu strzału startera.

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
KATEGORIE WIEK W LATACH ROK URODZENIA
K, M-16 16-19 2004-2001
K, M-20 20-29 2000-1991
K, M-30 30-39 1990-1981
K, M-40 40-49 1980-1971
K, M-50 50-59 1970-1961
K, M-60 60-69 1960-1951
K, M-70 70-79 1950-1941
K, M-80 80 i starsi 1940 i starsi

Nagrody:
1. Pierwszych 1500 osób, które ukończy bieg  otrzyma pamiątkowe medale.
2. Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
3. Za zajęcie od I do VI miejsca  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
4. Za zajęcie od I do III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet – statuetki sportowe.

5.Najlepszy zawodnik zagraniczny – statuetka.

6. Najstarsza zawodniczka biegu – statuetka.

7. Najstarszy zawodnik biegu – statuetka.

8. W klasyfikacji klubów (decyduje suma czasów 3. najlepszych zawodników z danego klubu, z uwzględnieniem jednakowo brzmiącej napisanej nazwy klubu w zgłoszeniu).
I miejsce – puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
II miejsce – puchar Prezesa TKKF „Chomiczówka”
III miejsce – puchar Prezesa WSBM „Chomiczówka”

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

XXXVI  BIEG CHOMICZÓWKI  i   XIV BIEG O PUCHAR BIELAN

 1. Organizator określa limit zawodników na oba biegi na 2500 osób
  1500 osób dla XXXVII Biegu Chomiczówki,
  1000 osób dla XV  Biegu o Puchar Bielan.
 2. W XXXVII  Biegu Chomiczówki mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby, które:
  – ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 19.01.2004 r.),
  – dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
  – przedstawią zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenia wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie.

  1. W XV Biegu o Puchar Bielan mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby, które:
   – ukończyły 12 lat (tj. urodzeni przed 19.01.2008 r.),
   – dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
   – przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie.
   Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia i kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
   Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych. 

UWAGA!
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów. W przypadku zgłoszenia listy młodzieży niepełnoletnie opiekun przedstawia listę zgłoszonych przez siebie zawodników, własnoręcznie podpisaną z załączonymi oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegów można dokonać od dnia 06.12.2019 od godz. 06.00 do 7.01.2020 r. lub do wykorzystania limitu miejsc. Zapisy prowadzone są na stronie datasport.pl
 2. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od daty rejestracji. Po zarejestrowaniu opłaty uczestnik zostaje wpisany na listę startową.

W PRZYPADKU NIE OPŁACENIA ZAPISU W TERMINIE ZAPIS INTERNETOWY ZOSTAJE ANULOWANY.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów internetowych w przypadku wykorzystania limitu miejsc na dany bieg i odblokowanie ich po upływie terminu na uiszczenie opłaty.
 2. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu 17 i 18.01.2020 r.
 3. Biuro zawodów w dniach:

– 17. 01.2020 r. w godz. 14.00 – 20.00
– 18.01.2020 r.  w godz. 12.00 –  20.00

oraz w dniu zawodów  19.01.2020 r. (niedziela)
w godz. 7.00.– 9.00 dla  XV Biegu o Puchar Bielan
w godz. 7.00.– 10.00 dla  XXXVII Biegu Chomiczówki

Biuro zawodów mieści się w Galerii Handlowej Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 126 na I piętrze w pawilonie Biblioteki „Spotykalnia” [aktualizacja z dnia 16.01.2020 roku]

 1. O kolejności zgłoszeń decyduje data opłacenia zapisu internetowego, a w przypadku niewykorzystania limitu data zapisu w biurze zawodów.

 1. Wpisowe uprawnia do udziału w obydwu biegach. Rejestracja internetowa odbywa się tylko raz do dowolnego z biegów. Aby wystartować w obu biegach należy zaznaczyć w formularzu opcję: Wezmę udział w obu biegach.

 1. Opłata startowa w przypadku zgłoszeń i opłat dokonanych:

– dla zapisów internetowych  wynosi  50 PN

– w przypadku zapisu w biurze zawodów wynosi  60 PLN

Z opłaty zwolnieni są:
– zawodnicy niepełnosprawni,

– zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat.

 1. Organizator zabezpiecza dla uczestniczących w imprezie sportowców pakiet standardowy, zawierający: okolicznościową koszulkę, numer startowy z chipem, uprawniający do startu w obu biegach, medal po ukończonym biegu, posiłek regeneracyjny, prawo do losowania nagrody podczas uroczystości zakończenia imprezy.
 2. Wpisowe uprawnia do udziału w obydwu biegach.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Dane zawarte w zgłoszeniu i karcie zgłoszeniowej mogą być aktualizowane do 19.01.2020 r. (włącznie), po tym terminie nie będzie możliwości dokonywania zmian istotnych dla wyników końcowych zawodów.
 5. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie wyłącznie w godzinach pracy biura zawodów.
 6. Warunkiem  uzyskania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz dowodu opłaty startowej.
 7. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu.
 8. Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich.
 9. Opłatę startową można przenieść na innego zawodnika do dnia 13 stycznia 2020.  Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów DATASPORT.
 10. Wszystkim chętnym Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 80 Warszawa ul. Aspekt 48, w nocy przed biegiem. Organizator nie zapewnia materaców i śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania.
  Rezerwacje miejsc noclegowych na hali przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 22 325 44 37 lub poprzez e-mail: bielany.sport@um.warszawa.pl

 

Uwaga! Zgłoszenie rezerwacji musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 15 stycznia 2020 r. 

Zabrania się wnoszenia  i spożywania w hali noclegowej alkoholu i innych substancji odurzających oraz przebywania na jej  terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

 1. DANE OSOBOWE

Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy Bielański Bieg Chomiczówki 2020

Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

Na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje jej prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację pomiary czasu.

Wykonawca biegu zbiera poniższe dane:

Imię nazwisko;

Datę urodzenia;

Płeć;

Adres mailowy;

Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami);

numer telefonu osoby, którą organizator może powiadomić w razie wypadku.

Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.

Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie na stronach: datasport.pl i biegchomiczowki.pl

Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora oraz na stronach partnerów.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.

Każdy uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tkkfchomiczówka@o2.pl,  tel.: 22 834 76 98.

ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

 Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

2) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

8) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów

Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

Postanowienia końcowe:

  • Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
  • Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
  • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
  • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
  • Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
  • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną  podczas trwania imprezy.
  • Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • W biegach pomiar czasu i ustalenie kolejności będą wspomagane elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z jednorazowym chipem. Niewłaściwe zamocowanie chipa  może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika (dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).
  • Szatnia i depozyty dla zawodników –  Szkoła Podstawowa Nr 352 ul. Conrada 6. Organizator zapewnia worki.
  • Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni, toalet i natrysków znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 352, ul. Conrada 6.
  • Uczestnicy biegu otrzymają gorącą herbatę i posiłek regeneracyjny.
  • Uroczyste zakończenie imprezy rozpocznie się  o godz. 14.00  w  Szkole Podstawowej Nr 352, ul. Conrada 6.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
  • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
  • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
  • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
  • W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów publikowanych na stronie internetowej biegu, a w momencie uruchomienia zapisów w Biurze Zawodów w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem imprezy.