płatności

W przypadku zapisów internetowych, wpisowe należy dokonać w przeciągu 3 dni od daty zapisu internetowego.

Opłata startowa wynosi:

– dla zapisów internetowych  –  40 PLN,

– w przypadku zapisu w biurze zawodów  –  60 PLN.

 

Z opłaty zwolnieni są:

– zawodnicy z widoczną niepełnosprawnością
– zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat.