płatności

W przypadku zapisów internetowych, wpisowe należy dokonać w przeciągu 3 dni od daty zapisu internetowego.
Opłata startowa w przypadku zgłoszeń i opłat dokonanych do:

 20.12.2016 – 05.01.2017 r (zapisy internetowe) wynosi od 30, 40, 50 zł. i jest uzależniona od wybranego wariantu pakietu startowego 

 13.01.2017 – 15.01.2017 r. (w biurze zawodów, ul. Pabla Nerudy 1) wynosi 60 zł

Z opłaty zwolnieni są:

– zawodnicy z widoczną niepełnosprawnością
– zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat.

Wpisowe uprawnia do udziału w obydwu biegach.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Facebook